PDF (925 kb) 

Co je ATHENA?

ATHENA je projekt, který vytváří síť evropských muzeí. Jejím účelem je sběr muzejního digitálního obsahu a jeho umístění v EUROPEANĚ (Evropské digitální knihovně). ATHENA vznikla ze dvou rámcových projektů (sítí) MINERVA a MICHAEL, které jsou realizovány veřejnými subjekty od roku 2001. Oba projekty podporují muzea v úsilí zpřístupnit jejich objekty a sbírky na webových stránkách EUROPEANY.

Co je EUROPEANA?

EUROPEANA je vícejazyčné přístupové místo k evropskému kulturnímu dědictví v digitální formě. Uživatelé mohou pomocí přehledného celoevropského vyhledávání využívat přístup ke všem typům médií (foto, video, audio, text). V rámci EUROPEANY je možné vyhledávat v milionech digitálních objektů poskytovaných evropskými muzei, galeriemi, archivy, knihovnami a institucemi, které jsou zaměřeny na uchovávání audio-vizuálního kulturního dědictví. Vyhledávání v EUROPEANĚ je velmi jednoduché. Stačí, abyste si sami stanovili předmět vyhledávání (kdo, co, kde a kdy), který vás zajímá, a zapsali tato kritéria do vyhledávače. Další informace jsou uvedeny na: http://www.europeana.eu/. Oba projekty, EUROPEANA i ATHENA, jsou podporovány Evropskou komisí. Byly vytvořeny za účelem bezprostředního zpřístupnění digitálního obsahu paměťových institucí z celé Evropy.

Kdo je zapojen do ATHENY?

Do projektu ATHENA je v současné době zapojeno 109 institucí z následujících zemí: Ázerbájdžán, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Izrael, Itálie, Kypr, Lotyško, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko a Velká Británie. Mezi 23 partnery projektu je 6 ministerstev kultury, mnoho muzeí a kulturních institucí. Seznam všech těchto institucí je k dispozici na webových stránkách projektu ATHENA http://www.athenaeurope.org. V průběhu projektu se předpokládá a plánuje rozšíření partnerské báze o nové členy, kteří budou mít zájem o zapojení do projektu.

Jaké výhody získám, když se zapojím do EUROPEANY prostřednictvím ATHENY?

EUROPEANA je v Evropě vůdčí iniciativou, která se zaměřuje na sběr, publikování a propagaci digitálního kulturního dědictví. Sdílením informací o vašich digitálních objektech se automaticky stanete partnery těchto iniciativ. Zajistíte přístup ke svým digitálním sbírkám a současně budete moci využívat nové prostředky k propagaci vaší instituce a digitálního obsahu. Dále to pro vás bude znamenat příležitost podílet se na přípravě a vytváření evropských strategií týkajících se metadatových standardů a politiky sdílení obsahu.

Jak dlouho bude EUROPEANA k dispozici?

EUROPEANA je projekt s „otevřeným koncem" podporovaný Evropskou komisí a členskými státy Evropské unie.

Je ATHENA právě tím správným projektem, do kterého se má naše instituce zapojit?

Určitě je! A to jak v případě, že už máte k dispozici digitální objekty, tak v případě, kdy teprve digitalizaci plánujete, bez ohledu na velikost vašich sbírek. Projekt ATHENA je sice primárně určen pro muzea, ale jsme vám k dispozici i v jiných případech a můžeme prokonzultovat možnosti zapojení vaší instituce.

Proč se má naše muzeum zapojit do projektu ATHENA?

ATHENA představuje nejjednodušší způsob sběru a poskytování vašeho digitálního obsahu do EUROPEANY. Vaše zdroje budou pomocí ATHENY uceleně a jednolitě integrovány v rámci EUROPEANY společně s digitálním obsahem sesterských institucí napříč Evropou. Budou propagovány, zviditelňovány a okamžitě zpřístupňovány zájemcům z celého světa.

Kdo z našeho muzea by měl kontaktovat ATHENU?

Záleží na organizační struktuře vaší instituce. Zástupce projektu ATHENA může kontaktovat v podstatě každý, ale doporučujeme, aby toto rozhodnutí bylo schváleno managementem vašeho muzea.

Naše instituce disponuje pouze několika digitalizovanými objekty. Stojí to vůbec za to, aby se ucházela o zapojení do ATHENY?

Ano, samozřejmě, každý digitální objekt je důležitý.

Musí naše organizace poskytnout úplně všechny své digitální objekty či informace EUROPEANĚ nebo ATHENĚ?

Samozřejmě, že nemusí. Vaše instituce může vybrat, a poté poskytnout data, o kterých se domnívá, že jsou nejvhodnější.